Podmienky a pravidlá čistenia

1. Ceny sú stanovené za výkon čistenia vrátane čistiacich a pracích prostriedkov.

2. Platbu za výkon čistenia príjmame vopred. Výška platby je uvedená v cenníku.

3. Pri objednávaní služby pre zákazníka je dodávateľ povinný na paragón uviesť dátum prijatia zákazky a meno zákazníka.Paragón sa stáva jediným dokladom k vydaniu zákazky.

4. Čistiareň prijíma na výkon chemického čistenia výhradne odev s označením (P) alebo (A). Odev, ktorý toto označenie nemá, príjmame len na zodpovednosť zákazníka.

5. Odevy s aplikáciami z jelenice, bravčových a hladkých koží, umelej kože, páperové bundy, kravaty,   kožuchy prírodné aj umelé  čistíme na zodpovednosť zákazníka.

6. Čistiareň nezodpovedá za škody na gombíkoch, vypchávkach, zipsoch,plisovaní, gumených a iných súčiastkach a nápisoch, ktoré by vznikli v procese čistenia, zavinené nesprávnym, respektíve nedostatočným označením zo strany výrobcu.

7. Čistiareň nezodpovedá za  neúplné odstránenie škvŕn, predovšetkým, ak boli staré, predtým prané,       alebo bližši enešpecifikované.

8. Kvalitu vykonanej služby je potrebné skontrolovať pri preberaní odevu.

9. V prípade nevyzdvihnutia odevu do 7 dní sa poberá poplatok za skladovanie vo výške vykonanej služby     za každý začatý týždeň. Po uplynutí 6 mesiacov sa odev likviduje.


10. 
Čistiareň môže odmietnuť vykonanie služby.


11. 
Ceny sú stanovené  na trojdňovú dobu čistenia. Skoršie vyčistenie šatstva je  možné po dohode s obsluhujúcim personálom (ktorý sa bude riadiť podľa prevádzkových možností). V prípade rýchleho čistenia do 24 hodín je stanovený príplatok 50%

12. Ceny su vedené pre bežné čistenie, za fleky učtujeme príplatok podľa platného cenníka.Posúdenie nadmerného znečistenia je v kompetencii obsluhujúceho personálu.